מזכרים בגודל A6,A5,A4

המזכרים הם דפים מודבקים

באופן נח לתלישה

ומשמשים לתזכורת, לתכתובות, להקדשה וכד'מחירון לדוגמא
200 יחידות 79.00 ₪
500 יחידות 99.00 ₪
1000 יחידות 149.00 ₪
2000 יחידות 199.00 ₪
3000 יחידות 259.00 ₪