מניפות לבתי ספר, לחוגים והרצאות

לעסקים: מניפה המכילה מוצרים של העסק.