כל סוגי הפנקסים לעוסק מורשה ועוסק פטור:

פנקסי חשבונית, פנקסי קבלות, פנקסי תעודות משלוח, פנקסי שישיות

מודפסים על נייר כימי משובח

גם בכמויות קטנות!


.


2 פנקסים מקור+2 העתקים
החל מ-90 ש"ח!